Vil du spille i korps?

Har du lyst til å bli korpsmusikant eller korpsforelder? Utleira skolekorps er et godt sted å være for både voksne og barn.

Vi tar opp nye medlemmer hver høst, og de kan begynne fra det året de begynner i 3. klasse. Vanligvis er de nye musikantene aspiranter i to år før de begynner i hovedkorpset, men mange som starter når de er eldre bruker kortere tid.

Hvis du ønsker å starte i korpset høsten 2020, ta kontakt med styreleder@utleiraskolekorps.no eller på telefon 951 53 006. Det er også mulig å begynne i løpet av året, ta kontakt så gjør vi en avtale.

Kjekt å vite om å spille i korps

Vi har øvelse hver tirsdag. Hovedkorpset øver fra klokka 18-20. De ferskeste aspirantene øver fra 18-19, og de mer erfarne (juniorene) øver fra 19-20.

Instrument låner du hos oss, men i tillegg til å spille i korpset må du gå på Kulturskolen og lære deg å spille. Søknadsfristen er 1. juni, så pass på å søke i tide! https://www.trondheim.kommune.no/kulturskolen/  Hvis du ikke får plass på Kulturskolen, så kan vi hjelpe deg.

Hvor mye koster det? 

I Utleira skolekorps er det kontigent på 800 kr per semester. Dette inkluderer leie av instrument, dirigenter mm. I tillegg betaler du en engangssum for uniformsleie. Vi drar på korpstur hvert år, og det kan komme på alt fra 1000-3500 kr.

Kulturskolen koster 1999,50 kroner per semester (pr. 08.03.2020), men det betaler du direkte til Trondheim kommune.

Hva må foreldre bidra med?

Korps er, som så mange andre fritidsaktiviteter, foreldredrevet. Det er foreldre som sitter i styret, i komitéer og som stiller som vakter på øvelser og arrangementer. I løpet av et år må du regne med minst to foreldrevakter (på korpsøvelsen) og to loppevakter (bli med og hente lopper). På loppemarked og 17. mai-arrangementet trenger vi at alle stiller opp. I tillegg trenger vi voksne på alle arrangementer og seminarer og alle må regne med å stille på et par sånne i løpet av året.


Kommentarer