Foreldrevakt: Instruks

Tirsdager under korpsøvelsene (17:45-20:00)

En fra styret sammen med foreldrerepresentant har vakt hver øvelse. Styre- og foreldrevakt møter senest 15 min. før øvelsen dvs. kl. 17.45.
Styrerepresentant organiserer øvelsen, herunder kommunisere med dirigent og skole vedr endringer og organisere disse, annonsere endringer, ordne med nøkler og låse opp lokalene. 

Foreldrevakten varer under hele øvelsen, fram til kl. 20.

Du er selv ansvarlig for å finne vikar/bytte dag dersom dato ikke passer. 

Oppgaver: 

  • Styre- og foreldrevakt: Hjelpe til med å sette frem stoler til musikantene samt hjelpe til med å rigge opp trommeutstyr.  Alt skal være på plass til kl.1800. 
  • Foreldrevakt: Koke kaffe til dirigenter og foreldre som stikker innom. 
  • Styrevakta bekrefter oppmøte musikanter på styreportalen.
  • Styre- og foreldrevakt: Hjelpe til med å rydde stoler/trommeutstyr etter øvelsene. Musikantene skal oppfordres til å rydde mest mulig selv. 
  • Styre- og foreldrevakt: Hjelpe dirigenten(e) etter behov.
  • Styrevakt: Ta imot/svare på henvendelser som kommer til korpset under øvelsene. 
  • Styrevakt: Se over alle vinduer, lokaler og låse alle dører i de lokaler korpsets medlemmer har brukt. 
  • Foreldrevakt: Servering av frukt i pausen (18:50-19:10). Foreldrevakt er ansvarlig for å ta med frukt eller annet.  Engangskopper finnes på 'kaffelageret'. 
  • Ingen musikanter har lov til å være i kjelleren under øvelsen uten særskilt avtale. Alle vakter passer på at ingen oppholder seg i kjelleren. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS