Vil du spille i korps?

Har du lyst til å bli korpsmusikant eller korpsforelder? Utleira skolekorps er et godt sted å være for både voksne og barn.

Vi tar opp nye medlemmer hver høst, og de kan begynne fra det året de begynner i 3. klasse. Vanligvis er de nye musikantene aspiranter i to år før de begynner i hovedkorpset, men mange som starter når de er eldre bruker kortere tid.

Hvis du ønsker å starte i korpset, ta kontakt med styreleder@utleiraskolekorps.no eller på telefon 951 53 006. Det er også mulig å begynne i løpet av året, ta kontakt så gjør vi en avtale.

Øvelser: Når og hvor

Korpsøvelsene foregår på Utleira skole hver tirsdag.

Hovedkorpset øver kl. 18-20. (Gymsalen).
Juniorkorpset øver kl. 18:50-20. (Musikkrommet).
Aspiranter øver kl. 18-19:10. (Musikkrommet).
 
Under øvelsen er det alltid en fra styret og en forelder som har vakt som bidrar til at alle har en fin korpsøvelse. 

Korpset følger Trondheim kommunes skolerute.

Instrument låner du hos oss, men i tillegg til å spille i korpset må du gå på Kulturskolen og lære deg å spille. 
For å være med i skolekorpset kreves det derfor at medlemmene søker seg inn i kulturskolen for å få nødvendig opplæring på sitt instrument.
Søknadsfristen er 1. juni, så pass på å søke i tide! 
Hvis du ikke får plass på Kulturskolen, så kan vi hjelpe deg. 

Hvor mye koster det?

Hos oss koster det kr. 800,- pr. semester. I tillegg kommer semesteravgiften til Trondheim Kulturskole på kr. 2190 pr. semester. Her kan man søke om friplass om familiens alminnelige inntekt er inntil kr. 400.000.

Semesteravgiften i Utleira skolekorps inkluderer leie av instrument og noter, samspill-undervisning, seminarer, konserter og evt. konkurranser vi deltar i. Det betales kr. 500,- for leie av uniform ved utdeling første gang (deretter kan man endre størrelse etter hvert som musikanten vokser, uten ekstra kostnader). 

Hva må foreldre bidra med?

Korpset finansierer virksomheten sin ved hjelp av offentlige og private tilskudd og ved egeninnsats. I Utleira er korpsets årlige loppemarked (stort sett første helgen etter påske), familiearrangementet på 17. mai og julemessen de viktigste inntektskildene. 

Hos oss gjør vi dugnader sammen! Har du interesse for styrearbeid kan du søke verv i styret eller ulike komitéer. Vi har også hyggelige sammenkomster for foreldregruppa. 
Korps er en utviklende aktivitet for barn og unge. Å spille i korps fremmer konsentrasjonsevne, sosiale ferdigheter, abstraksjonsevne, kroppsbeherskelse og mye, mye mer!
Søk
Driftes av Styreportalen AS