Vi søker ny aspirant- og juniordirigent

Utleira Skolekorps søker ny aspirant- og juniordirigent


Vi ønsker oss

En engasjert, målrettet, strukturert, samarbeidende og pedagogisk dirigent for vårt
aspirant- og juniorkorps. En dirigent som kan instruere og utvikle de yngste
musikantene og gi de troen på seg selv og oppleve musikkglede.

Jobben omfatter

Å være musikalsk ansvarlig for aspirant og juniorkorpset
Rekrutteringsansvarlig
Samarbeid med styret

Litt om oss og våre aktiviteter

Hovedkorpset er rundt 20 medlemmer under 20 år, og spiller alle typer korpsmusikk.
Vi arrangerer ulike konserter selv og har i mange år deltatt fast på Trøndersk
Mesterskap i både 2. og 3. divisjon og fått fine pallplasser. Vi har også et godt
samarbeid med nabo-korpsene i Nardo bydel. I tillegg liker vi konkurranser av litt mer
uformell karakter som RennebuSpæll. Vi har vanligvis 3-4 helgeseminarer pr.
skoleår. Som avslutning på sesongen pleier vi å dra på tur, enten som deltakere på
stevner/festivaler, eller så organiserer vi turen selv.

Vi øver
tirsdager kl. 18-20
på Utleira Skole

Er dette noe for deg?
Send søknad og CV til

Søknadsfrist 2. mai 2021

Tiltredelse august 2021Kommentarer