Velkommen til høstens nye aspiranter

Vi ønsker alle høstens nye aspiranter velkommen til informasjonsmøte for foreldre og barn på Utleira skole mandag 22. mai, klokka 18.00. Det er viktig at alle kommer på dette møtet, da vi må ta en endelig avgjørelse på hvilket instrument barnet ønsker å spille før søknadsfristen til Kulturskolen den 1. juni.

På forhånd ønsker vi at dere fyller ut dette skjemaet: https://goo.gl/forms/zTV11D0EzEeCzJ6N2

Kommentarer