Dirigent søkesUtleira skolekorps søker dirigent


Utleira Skolekorps teller mellom 30 og 40 medlemmer. Vi er veldig glade i å spille, men setter også det sosiale høyt. Vi søker vi nå ny dirigent for hovedkorpset i 20 % stilling.

Korpset øver på Utleira Skole på Risvollan i Trondheim på tirsdager fra kl 18 til kl 20. Vi deltar typisk på fire til fem konserter, stevner eller andre arrangementer i semesteret, og bruker gjerne et par helge-seminarer på musikalsk finpuss i den forbindelse.

Vi ønsker at du som dirigent skal kunne formidle spilleglede og entusiasme til musikantene. Det vil bli lagt stor vekt på musikkfaglige kvalifikasjoner, på at du kan samarbeide med korpsets aspirant-dirigent, med innleide instruktører på seminarer og med oss i korpsets styre. Du har god instrument- og repertoar-kjennskap. Du vet også å benytte disse kunnskapene til en utviklende og inspirerende fritid for våre unge, også i grupper med stor aldersspredning.

Utleira Skolekorps er et veldrevet korps med et godt støtteapparat i musikantenes foreldre og med et godt samarbeider med Utleira Skole og Trondheim Kulturskole.

Stillingen som dirigent for Utleira Skolekorps er ledig for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 15. november 2015.
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Svein Sunde tel. 95766011. Søknaden stiles til Svein.Sunde@material.ntnu.no


Utleira skolekorps, Postboks 3628, Risvollan, NO-7431 Trondheim
 


Kommentarer