Innlegg

Viser innlegg fra november, 2014
Bilde
PÅMELDING korpstur Scarborough 24. – 28. juni 2015 Nå har vi kommet ganske langt med planlegging av korpstur til Scarborough og trenger å vite eksakt hvem som blir med. Vi tar fly fra Trondheim (Værnes) til Manchester og buss til Scarborough. Bindende påmelding: Meld dere på innen 1.des-14 ved å svare på denne mailen For hver deltaker må dere skrive: 1. Navn og fødselsdato/år, Passnr og utløpsdato/år på pass (pga flyreise) 2. Vil du være reiseleder? Reiseleder får ansvar for en gruppe og må følge gruppa si under hele turen. 3. Hvilket instrument skal med – hvor tungt er det med hardkasse? Kassens mål: lengde, bredde og høyde. Depositum: Vi ber om at alle betaler inn kr. 1000,- pr. deltaker til korpset innen 14.des-14. Etter at det første delbeløpet er betalt inn vil jeg sende ut en deltakerliste så alle kan sjekke at påmeldingen er korrekt før resten av beløpet betales inn. Resten av deltakeravgiften kr. 2500,- pr. deltaker. Må innbetales innen 15.mars-