Foreldrefest 26.4.14

Ta kontakt med Kristin Marken eller spør under korpsøvelsen om du ikke har fått mail om foreldrefest.
Fint miljøtiltak og bra for korpsmiljøet.

Kommentarer