Tiden frem mot Rennebuspæll!


Det nærmer seg årets Rennebuseminar helga 28.-29. september. Seminaret gjelder for alle i Utleira skolekorps, dvs alle aspiranter, juniorer og hovedkorps. Vi skal øve på musikk, dans og dramatisering til Rennebuspæll som er i Rennebu lørdag 19. oktober.

 

Rennebuspæll er en uhøytidelig konkurranse for skolekorps fra hele Trøndelag (19 påmeldte korps i 2013:)), der spilleglede, musikk, dans og dramatisering er i fokus. Tema for årets Rennebuspæll er "Filmens verden".

 

Vi trenger foreldre som kan hjelpe til med å være vakter på dagtid, hjelpe til med måltider og som kan være sovende og våkne nattevakter/brannvakter.

 

Meld fra til meg på mail, de som har mulighet for å hjelpe til, så skal jeg sette opp en plan over dagene og vaktene med dette som utgangspunkt.

 

For ASPIRANTER og JUNIORER: Øvelsene fram mot Rennebuspæll blir fra 18-20 hver tirsdag fom 10. september for alle aspiranter/juniorer. Dette fordi vi skal øve på både musikk og dans/dramatisering i 2 parallelle grupper med henholdsvis Cecilie og Elise (koreograf).

 

Mvh Nina Haukaas
 
 
Spillrekkefølge 2013 Rennebu
1 Rennebu skolekorps
2 Meldal Skolekorps
3 Stadsbygd skolekorps
4 Skattval skolekorps
5 Budal skolekorps
6 Lundamo Skolekorps/Hovin Flå skolekorps
7 Vikhammer og Saksvik skolekorps
8 Brundalen og Charlottenlund skolekorps
9 Grenaderkorpset
10 Ranheim skolemusikkorps
11 Strand skolekorps
12 Tre korps - Skaun skolekorps, Buvik skolekorps og Viggja og Børsa skolekorps
13 Steindal skolekorps
14 Flatåsen skolekorps
15 Småbispan
16 Åsheim skolemusikkorps
17 Utleira skolekorps
18 Åsvang og Eberg skolekorps
19 Lade skolekorps

Kommentarer