Rennebuspællseminar - alle medlemmer


Velkommen til korpsseminar 28.-29. september på Utleira skole
Lørdag 28. september
09.45: registrering – Husk 50 kr til mat
10.00- 13.30: Øving med innlagte småpauser (frukt ca. 11.30)
Parallelle øvelser for juniorer/aspiranter med henholdsvis musikk og drama 13.30- 14.15: Lunch
14.15- 15.00: Gruppeøvinger
15.10- 16.00: Samspill
16.00: Frukt
16.15- 18.00: Pause og vi rigger oss til!
19.00: Middag
20.00 – 22.00: Sosiale aktiviteter
22.00: Aspiranter/ juniorer legger seg
23.00: Barneskoleelever i hovedkorpset begynner legger seg
24.00: Alle er i seng!!

Vakter lørdag: (må hjelpe til med matservering)

Nina og Svein er der ved oppstarten og tar imot musikantene (50 kr… )
11-17: Tonje Sve og Knut Johansen (hjelper til med matservering m.m)
17-23: Nina Haukaas og Evy Sundsfjord (setter fram middag, hjelper til under middagen)
20- 24: Sigurd Hermansen (hjelpe til med opprydning og rigging)
Sovende nattevakt sammen med aspiranter/ juniorer: Sigurd  (far til Peder)
(Og 2 personer til)


Nattvakt 1  kl. 00-03 :  Einar Næss Jensen (far Sigrid Aurora og Tormod) 909 90 249
Nattvakt 2  kl. 03-09:  Kristian Arnesen (far til Malin og Markus) 988 74 536

Aspiranter/ juniorer ligger på musikkrommet, barneskoleelever i hovedkorps på personalrom og ungdommene i gymsalen.

Søndag 29. september:
9.00: Frokost
10- 10.45: Alle rydder og gjør seg klar til å begynne på øvinger.
11.00- 12.00: Fellesøvinger
12.00- 12.15: Fruktpause
12.15- 13.15: Felleøvinger
13.15-14.00: Lunch
14.00- 15.00: Fellesøvinger
15.00. Slutt
Vakter søndag:
9.00- 15.00: Tone Furre , Mona Espervik (servere frokost sammen med nattevakt)
10- 15.30: Kari Morken, Rannveig Damås Hermansen (hjelpe til med opprydning og matservering)
14- 15.30: Nina Haukaas (hjelper til med opprydning)
Pakkeliste:
·      Instrument, notestativ og noter
·      Innesko
·      Madrass og sengetøy
·      Toalettsaker og pysj
·      Skiftetøy
·      Litt godteri og drikke til lørdagskvelden  
VELKOMMEN TIL EN FLOTT KORPSHELG J    
   Mvh  Utleira skolekorps
Hvis det er noe, ta kontakt med Nina Haukaas tlf 92819414

Kommentarer