Korps og spilletider RennebuspællOppmøte i klasserommene senest ½ time før oppvarming.
Korps        Oppvarming        scene

1. Rennebu skolekorps                                                  08.35 - 08.50        09.00 - 09.20      
2. Meldal skolekorps                                                    09.00 - 09.15        09.25 -    09.45   
3. Stadsbygd skolekorps                                               09.25 - 09.40        09.50 – 10.10
4. Skatval skolekorps                                                   09.50 - 10.05        10.15 – 10.35
5. Budal skolekorps                                                     10.15 - 10.30        10.40 – 11.00
6. Steindal skolekorps                                                  10.40 - 10.55        11.05 – 11.25
Pause
7. Vikhammer og Saksvik skolekorps                              11.25 - 11.40        11.45 – 12.05
8. Brundalen og Charlottenlund skolekorps                      11.50 – 12.05       12.10 – 12.30
9. Grenaderkorpset                                                       12.10 – 12.25       12.35 – 12.55
10. Ranheim skolemusikkorps                                       12.35 – 12.55       13.05 – 13.25
11. Strand skolekorps                                                   13.05 – 13.15       13.30 – 13.50
12. Tre korps (Skaun, Buvik, Viggja og Børsa)                13.25 – 13.40       13.55 – 14.15
13. Lundamo skolekorps                                               13.50 – 14.05       14.20 – 14.40
Pause
14. Flatåsen skolekorps                                                 14.35 – 14.50       15.00 – 15.20
15. Småbispan                                                            15.00 – 15.25       15.25 – 15.45
16. Åsheim skolemusikkorps                                         15.25 – 15.40       15.50 – 16.10
17. Utleira skolekorps                                                   15.50 – 16.05       16.15 – 16.35
18. Åsvang og Eberg skolekorps                                     16.15 – 16.35       16.40 – 17.00
19. Lade skolekorps                                                     16.40 – 16.55       17.05 – 17.25
           


kl 19:00               Festkonsert og Premieutdeling

Kommentarer