Innlegg

Viser innlegg fra september, 2013

Korps og spilletider Rennebuspæll

Oppmøte i klasserommene senest ½ time før oppvarming. KorpsOppvarmingscene
1. Rennebu skolekorps08.35 - 08.5009.00 - 09.20 2. Meldal skolekorps09.00 - 09.1509.25 - 09.45 3. Stadsbygd skolekorps09.25 - 09.4009.50 – 10.10 4. Skatval skolekorps09.50 - 10.0510.15 – 10.35 5. Budal skolekorps10.15 - 10.3010.40 – 11.00 6. Steindal skolekorps10.40 - 10.5511.05 – 11.25 Pause 7. Vikhammer og Saksvik skolekorps11.25 - 11.4011.45 – 12.05 8. Brund

Rennebuspællseminar - alle medlemmer

Velkommen til korpsseminar 28.-29. september på Utleira skole Lørdag 28. september 09.45: registrering – Husk 50 kr til mat 10.00- 13.30: Øving med innlagte småpauser (frukt ca. 11.30) Parallelle øvelser for juniorer/aspiranter med henholdsvis musikk og drama 13.30- 14.15: Lunch 14.15- 15.00: Gruppeøvinger 15.10- 16.00: Samspill 16.00: Frukt 16.15- 18.00: Pause og vi rigger oss til! 19.00: Middag 20.00 – 22.00: Sosiale aktiviteter 22.00: Aspiranter/ juniorer legger seg 23.00: Barneskoleelever i hovedkorpset begynner legger seg 24.00: Alle er i seng!!
Vakter lørdag: (må hjelpe til med matservering)
Nina og Svein er der ved oppstarten og tar imot musikantene (50 kr… ) 11-17: Tonje Sve og Knut Johansen (hjelper til med matservering m.m) 17-23: Nina Haukaas og Evy Sundsfjord (setter fram middag, hjelper til under middagen) 20- 24: Sigurd Hermansen (hjelpe til med opprydning og rigging) Sovende nattevakt sammen med aspiranter/ juniorer: Sigurd(far til Peder) (Og 2 personer til)

Nattvakt 1 kl. 00-03 :Einar Næs…

Tiden frem mot Rennebuspæll!

Det nærmer seg årets Rennebuseminar helga 28.-29. september. Seminaret gjelder for alle i Utleira skolekorps, dvs alle aspiranter, juniorer og hovedkorps. Vi skal øve på musikk, dans og dramatisering til Rennebuspæll som er i Rennebu lørdag 19. oktober.

Rennebuspæll er en uhøytidelig konkurranse for skolekorps fra hele Trøndelag (19 påmeldte korps i 2013:)), der spilleglede, musikk, dans og dramatisering er i fokus. Tema for årets Rennebuspæll er "Filmens verden".

Vi trenger foreldre som kan hjelpe til med å være vakter på dagtid, hjelpe til med måltider og som kan være sovende og våkne nattevakter/brannvakter.

Meld fra til meg på mail, de som har mulighet for å hjelpe til, så skal jeg sette opp en plan over dagene og vaktene med dette som utgangspunkt.

For ASPIRANTER og JUNIORER: Øvelsene fram mot Rennebuspæll blir fra 18-20 hver tirsdag fom 10. september for alle aspiranter/juniorer. Dette fordi vi skal øve på både musikk og dans/dramatisering i 2 parallelle grupper med …