Innlegg

Viser innlegg fra september, 2013

Korps og spilletider Rennebuspæll

Oppmøte i klasserommene senest ½ time før oppvarming. Korps         Oppvarming         scene 1. Rennebu skolekorps                                                   08.35 - 08.50         09.00 - 09.20        2. Meldal skolekorps                                                     09.00 - 09.15         09.25 -    09.45     3. Stadsbygd skolekorps                                                09.25 - 09.40         09.50 – 10.10 4. Skatval skolekorps                                                    09.50 - 10.05         10.15 – 10.35 5. Budal skolekorps                                                      10.15 - 10.30         10.40 – 11.00 6. Steindal skolekorps                                                   10.40 - 10.55         11.05 – 11.25 Pause 7. Vikhammer og Saksvik skolekorps                               11.25 - 11.40       

Rennebuspællseminar - alle medlemmer

Velkommen til korpsseminar 28.-29. september på Utleira skole Lørdag 28. september 09.45: registrering – Husk 50 kr til mat 10.00- 13.30: Øving med innlagte småpauser (frukt ca. 11.30) Parallelle øvelser for juniorer/aspiranter med henholdsvis musikk og drama 13.30- 14.15: Lunch 14.15- 15.00: Gruppeøvinger 15.10- 16.00: Samspill 16.00: Frukt 16.15- 18.00: Pause og vi rigger oss til! 19.00: Middag 20.00 – 22.00: Sosiale aktiviteter 22.00: Aspiranter/ juniorer legger seg 23.00: Barneskoleelever i hovedkorpset begynner legger seg 24.00: Alle er i seng!! Vakter lørdag: (må hjelpe til med matservering) Nina og Svein er der ved oppstarten og tar imot musikantene (50 kr… ) 11-17 : Tonje Sve og Knut Johansen (hjelper til med matservering m.m) 17-23 : Nina Haukaas og Evy Sundsfjord (setter fram middag, hjelper til under middagen) 20- 24 : Sigurd Hermansen (hjelpe til med opprydning og rigging) Sovende nattevakt sammen med aspiranter/

Tiden frem mot Rennebuspæll!

Det nærmer seg årets Rennebuseminar helga 28.-29. september. Seminaret gjelder for alle i Utleira skolekorps, dvs alle aspiranter, juniorer og hovedkorps. Vi skal øve på musikk, dans og dramatisering til Rennebuspæll som er i Rennebu lørdag 19. oktober.   Rennebuspæll er en uhøytidelig konkurranse for skolekorps fra hele Trøndelag (19 påmeldte korps i 2013:)), der spilleglede, musikk, dans og dramatisering er i fokus. Tema for årets Rennebuspæll er "Filmens verden".   Vi trenger foreldre som kan hjelpe til med å være vakter på dagtid, hjelpe til med måltider og som kan være sovende og våkne nattevakter/brannvakter.   Meld fra til meg på mail, de som har mulighet for å hjelpe til, så skal jeg sette opp en plan over dagene og vaktene med dette som utgangspunkt.   For ASPIRANTER og JUNIORER: Øvelsene fram mot Rennebuspæll blir fra 18-20 hver tirsdag fom 10. september for alle aspiranter/juniorer. Dette fordi vi skal øve på både musikk og dans/dramatis