Aspiranter og juniorer har felles øving 28.5.13

Aspiranter og juniorer har felles øving tirsdag 28.5.13. Alle juniorer og aspiranter møter derfor kl. 19, og er ferdige kl. 20. Dette pga instrumentprøving for nye aspiranter. 

Kommentarer