Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2013

Aspiranter og juniorer har felles øving 28.5.13

Aspiranter og juniorer har felles øving tirsdag 28.5.13. Alle juniorer og aspiranter møter derfor kl. 19, og er ferdige kl. 20. Dette pga instrumentprøving for nye aspiranter. 

OPPDRAGET FOR SPIREN BARNEHAGE AVLYST

Jeg fikk mail i morges om at barnehagen har takket nei til korpset. Dette skyldtes den korte tiden vi hadde på oss til å forhandle om den økonomiske kompensasjonen for oppdraget. Vi fikk derfor ikke alt på plass før det var for sent. Jeg beklager det bryderi dette kan ha medført, men jeg regnet altså med at oppdraget var sikret da jeg satte dette i gang på tirsdag. ... Jeg har sendt en mail til barnehagen og sagt at vi gjerne diskuterer dette med dem igjen, men da med litt lenger frist. Takk til Eirin og Iver som sa seg villige til å styre med maskinene. Vi får nok bruk for dere igjen en annen gang!
SPILLEOPPDRAG I SPIREN BARNEHAGE  Utleira skolekorps har nylig blitt kontaktet for å spille i Spiren barnehage på Risvollan (Asbjørn Øverås vei 13 A, )   lørdag 25. mai i forbindelse med barnehagens 40-årsjubileum. Etter en spørreundersøkelse på øvelsen i dag har vi funnet ut at vi har nok tilgjengelige musikanter til å stille korps, og at vi derfor tar oppdraget.  De som har bekreftet at de kan og alle andre som finner at de har mulighet til det møter derfor ved Spiren barnehage kl 11:45 på lørdag m/instrument (og vanlige klær - ikke uniform). Huske at dette gir inntekter til korpset. Vi spiller ikke lenge - antydningsvis 15 - 20 minutter.  Kjetil og jeg kommer til å hente utstyr på korsprommet på lørdag, og vil gjerne ha litt hjelp til trommer. Vi skal også stå for salg av popcorn og sukkerspinn. Eirin og Iver har lovet å hjelpe til med sukkespinn og pocorn. Vi skulle imidlertid gjerne hatt en eller to voksne til til å hjelpe med å frakte maskinene til barnehagen og t

Facebookgruppen til korpset

https://www.facebook.com/groups/119629588110415/

Utlevering av uniformer

Utlevering av uniformer på skolen onsdag 15.5 kl 1900 og utover. Ta med 500 kr i depositum. Uniformskomiteen

Øving til 17. mai med skolen

Det blir øving til 17. mai for hovedkorpset med Utleira skole torsdag 16. mai kl 1000. Oppmøte kl 0945  med instrument. Det blir ca en times marsjering. Viktig at så mange som mulig møter!

Rekrutteringskonsert

REKRUTTERINGSKONSERT      For å rekruttere nye musikanter til korpset blir det rekrutteringskonserter med hovedkorpset kl 0830 og kl 0915 onsdag 22. mai på Utleira skole. Konsertene vil finne sted i gymsalen.     Oppmøte blir kl 0800 onsdag 22. mai på Utleira skole .    Magnus bestemmer repertoar på tirsdag. De som trenger dokumentasjon for fravær fra skolen gir beskjed til meg, så lager jeg brev. Antrekk: Vanlige klær.   Rekrutteringskonserten er viktig, og korpset bør vise seg fra sin beste side. Det er viktig at alle som har noen som helst mulighet stiller opp.  Aspiranter og juniorer spiller ikke. Siri vil presentere korpset  i år som i fjor.    

Stjernedryss 7. mai

STJERNEDRYSS 7. MAI  På tirsdag vil det bli utdelt stjerner og andre utmerkelser på øvelsen. Programmet blir som følger:   Kort konsert ved Utleira Skolekorps kl 18. Alle foreldre, søksen og andre bekjente er invitert. Deretter utdeling av stjerner og utmerkelser. Dersom det er tid igjen etter Stjernedryss blir det vanlig øvelse til kl 20 for hovedkorpset. Dessverre er uniformene forsinket. Det betyr at musikantene denne gangen må stille i egne klær. Så langt mulig oppfordrer vi alle til å bruke hvit skjorte og svarte bukser, eller i hvertfall noe så likt dette som mulig.   Det blir duskeøvelse som vanlig kl 17:15. Aspirantene trenger ikke ta med instrument på tirsdag, med unntak av de som måtte ha undervisning før øvelsen. Juniorer tar med instrument.  Vennlig hilsen  Svein