Sommerkurs 2013NMFs sommerkurs 2013

NMF arrangerer sommerkurs fra 28. juli til 10. august, se

http://www.spilleglede.no/Sommerkurs+i+Tr%C3%B8ndelag+2013.b7C_wBnY1Q.ips

og vedlagte flyer for mer informasjon. Påmelding til Svein Sunde (Svein.Sunde@material.ntnu.no), evt på en av øvelsene, innen tirsdag 30. april.


Korpset susbsidierer kursene med 50 %.
Ved påmelding trenger vi flg informasjon: Fødselsdato, mailadresse og mobilnummer til foreldre, evt deltagers mobilnummer og mailadresse


Vennlig hilsen
Svein

Kommentarer