Info fra 17.maikomiteen

Hei alle foreldre/foresatte og musikanter i korpset.
Det begynner å nærme seg 17 mai, og vi i 17 mai komiteen trenger litt hjelp til å forberede arrangementet som skal være på skolen. For alle våre nye aspirantforeldre, så vil vi gjerne gi en liten oversikt over hva dette dreier seg om. Korpset har som sagt ansvaret for arrangementet, og det er en god og viktig inntektskilde for oss. Vi har forskjellige poster med lek og morro, loddsalg, kakesalg, gassballonger, popcorn, sukkerspinn, grilling. Vi deler opp i arbeidslag, og sjefen for laget, har gjerne noen års fartstid, så de vet hva som må gjøres. I forkant av arrangementet trenger vi hjelp til pakking av fiskedamsposer, dette gjør vi en TIRSDAG 30 april, mens ungene er ute å masjerer.

Vi ønsker å videreføre det vi gjorde i fjor, at al...le foreldre leverer 20 småting hver. Det skal ikke koste over kr 10 pr enhet, Dvs maks 200 tilsammen. Noen eksempler kan være kjærlighet på pinne, blyanter, klinkekuler, såpebobler.... Bruk fantasien. Fiskedammen ble stor suksess i fjor, posene ble veldig variert når vi gjorde det på denne måten. Ta med premiene på skolen, TIRSDAG 30 APRIL.

De som har flere barn i korpset, leverer kun for ett barn.

Vi har også et sterkt ønske om reklameartikler. Kanskje noen har muligheter gjennom jobb eller bekjentskaper til å skaffe noe, alt av interesse, gjerne så snart det er mulig. På forhånd takk.

16 mai vil det bli noe rigging på skolen, kommer nærmere tilbake til det.

Tonje, Mona og Tone
17 mai komiteen

Kommentarer