Årsmøte 29.1.13


 Trondheim, 2013-01-03


Til foreldre/foresatte/medlemmer i Utleira skolekorps

Innkalling til årsmøte 2013 m/ huskonsert på Utleira skole

Dato: Tirsdag 29.januar, konsert kl 1845, Årsmøte kl 1900


Dagsorden årsmøte:
         1. Konstituering
         • Åpning
         • Godkjenning av innkalling
         • Godkjenning av dagsorden
         • Valg av møteleder
         • Valg av møtesekretær
         • Valg av protokollunderskrivere, 2 stk
         2. Årsmelding
         3. Regnskap
         4. Budsjett
         5. Saker fremmet av styret :
Styret foreslår et depositum på 500 kr for de nye uniformene. Depositumet betales tilbake når uniformen leveres tilbake renset og i fin stand.
6. Innkomne saker fra medlemmene: Ingen saker er fremmet av medlemmene.
         7. Valg
          

Når det gjelder valget, vil alle kandidater være forespurt før årsmøtet.


Med hilsen
for Utleira skolekorps, styret

Siri Rufsvoll


Kommentarer