Tiden frem mot jul

Tirsdag 11.desember


  • Aspiranter og juniorer har avslutning/kosekveld fra 18-19. Alle er ferdige kl 19.
  • Hovedkorps har øving 18-20 som vanlig.

Tirsdag 18.desember

  • Aspiranter og juniorer har fri.
  • Hovedkorps møter i Hoeggen kirke kl 1745. Øving fra 18 – 2000.

Julaften

  • Hovedkorps møter i kirka kl 1400 i pentøy. Spilling på Gudstjenesten som begynner kl 1430.

Med vennlig hilsen og ønske om en fredelig jul og et godt nyttår
For styret

Siri Rufsvoll
99 03 31 80

Kommentarer