Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2012

Tiden frem mot jul

Tirsdag 11.desember


Aspiranter og juniorerhar avslutning/kosekveld fra 18-19. Alle er ferdige kl 19. Hovedkorps har øving 18-20 som vanlig.

Tirsdag 18.desember

Aspiranter og juniorer har fri. Hovedkorps møter i Hoeggen kirke kl 1745. Øving fra 18 – 2000.

Julaften

Hovedkorps møter i kirka kl 1400 i pentøy. Spilling på Gudstjenesten som begynner kl 1430.

Med vennlig hilsen og ønske om en fredelig jul og et godt nyttår
For styret

Siri Rufsvoll
99 03 31 80