Oppmøte Berkåk

Senest kl 12 utenfor Rennebuhallen.
Ring Siri  99 03 31 80 for å finne klasserom om dere ikke ser oss.

Kommentarer