Julemesse 1. og 2. desember

Det er nå gått ut mail til alle foreldre ang. julemesse 1. og 2. desember 2012.
Noen foreldre som ikke har fått mail – si fra til julemessekomiteen.

Berit Hellan, Synnøve Austerslått, Merethe Edvardsen, Torhild Høyem, 

Kommentarer