Øvelsen 22.mai 2012


  • INGEN duskeøvelse
  • Aspiranter og juniorer (2.årsasp) har felles øvelse fra 18-19
  • Hovedkorps har spilling før pausen og idedugnad til Rennebuspæll i pausen og etter pausen