Rydding på loppelageret/ låven

Vi har heldigvis fått inn masse lopper i år. Nå trenger vi hjelp til å sortere klær. Dette gjør vi tirsdag 13.3 og 20.3 mellom 1800 og 2000.
Låven der vi har loppelager ligger på Lia Nordre. Vi kan møtes på skolen om noen ikke vet veien eller ikke har skyss.