Stort behov for nye uniformer

Vi har stort behov for nye uniformer. Våre er fra da korpset ble opprettet i 1975. Vi ber derfor alle foreldre vurdere sponsormuligheter fra bedrifter, arbeidsplasser, fond etc.
Alle monner drar, men vi har ikke mulighet til å investere i nye uniformer på driftsbudsjettet.

Kommentarer