Skader på instrumenter

Reparasjon av instrumenter er en stor post i regnskapet vårt. Vi vil minne alle om å ta godt vare på instrumentet sitt. Det er også viktig at alle kontakter styrevakt eller materialforvalter Roar Bardal om en har skader på instumentet. Vi må vurdere om vi skal bruke forsikring eller betale reparasjonen selv før dere leverer inn instrumentet til reparasjon.