Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2012

Stort behov for nye uniformer

Vi har stort behov for nye uniformer. Våre er fra da korpset ble opprettet i 1975. Vi ber derfor alle foreldre vurdere sponsormuligheter fra bedrifter, arbeidsplasser, fond etc. Alle monner drar, men vi har ikke mulighet til å investere i nye uniformer på driftsbudsjettet.

Skader på instrumenter

Reparasjon av instrumenter er en stor post i regnskapet vårt. Vi vil minne alle om å ta godt vare på instrumentet sitt. Det er også viktig at alle kontakter styrevakt eller materialforvalter Roar Bardal om en har skader på instumentet. Vi må vurdere om vi skal bruke forsikring eller betale reparasjonen selv før dere leverer inn instrumentet til reparasjon.

Sponsing fra Stubban vel

I dag fikk jeg en hyggelig telefon fra leder i Stubban Vel Kristin Skram. De hadde lyst og sponse oss med litt penger fordi de synes vi gjør så bra jobb, og at vi er så viktig for nærmiljøet. Hun skrøt også av dugnadsånden vår. Da hun hørte at vi trengte uniformer skulle hun snakke med styret og se om de kunne øke beløpet! Tuuusen takk. Dette var virkelig en oppmuntring!

Lars 1 år i Utleira skolekorps

I dag har dirigent Lars dirigert Utleira skolekorps i 1 år! Vi er svært fornøyd med det og håper det blir mange flere år!

Ny dato for vårkonsert

Dato for vårkonsert er forandret til søndag 25. mars. Oppdatert aktivitetsliste finner du her.